This Page

has moved to a new address:

MAISHA NA AFYA: Wabunge Wataka Rais Magufuli Atoe Kibali cha Ajira Kwa Walimu Wapya ili Kukabili Uhaba Wa Walimu Uliopo Hivi sasa

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service